Chậu Dương Sỉ

108,000

Bụi Dương Sỉ nhỏ, chậu gốm

Kích thước : Ngang 30cm x Cao 40 cm