Chậu Trầu Bà Lá Xẻ nhỏ

65,000

Bụi Trầu Bà Lá Xẻ nhỏ, chậu đá

Kích thước : Ngang 30cm x Cao 25cm

Danh mục: