Chậu Vạn Niên Thanh

80,000

Bụi Vạn Niên Thanh, chậu gốm

Kích thước : Ngang 30cm x Cao 30 cm

Danh mục: